Nye medlemmer

Klik på "Tilmeld" udfyld skemaet og klik "Tilmeld". Det er MEGET vigtig at mail adresse og mobil nr er korrekte da kun disse kan give adgang for tilmelding på hold og alt information fra foreningen kommer også til en af de to muligheder. 

Efter tilmelding vil du modtage en adgangskode pr. mail, som du senere selv kan ændre ved at logge ind på "Medlemlogin" her på siden.  

Tilmeld

 

Medlemslogin

Her kan du også rette andre informationer i din profil.

 

Vejledning:

Du skal enten bruge dit mobilnr eller din e-mail adresse som brugernavn og den adgangskode du har fået tilsendt ved tilmelding til en idræt.

Har du ingen adgangskode fået tilsendt, skal du klikke på "Glemt adgangskode" og udfylde med din e-mail adresse, hvorefter der straks vil blive tilsendt en ny adgangskode. Koden kan du senere ændre til noget du bedre kan huske. 

 

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Håndboldklubben HSR er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Håndboldklubben HSR må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal/sæson), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Håndboldklubben HSR er alene berettiget til at gennemføre betalings-transaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Håndboldklubben HSR eller kunden. Opsigelse kan ske til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige/halvårlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Håndboldklubben HSR ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet. 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger

Håndboldklubben HSR har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Håndboldklubben HSR indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.hsr-haandbold.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Håndboldklubben HSR, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Håndboldklubben HSR som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Håndboldklubben HSR gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Håndboldklubben HSR’s fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Håndboldklubben HSR
v/Søren Østergaard
Tværvej 23
8783 Hornsyld
CVR-nr: 13 18 26 98

Tlf.: +45 23 23 37 22
E-mail : soe@kr-vvs-dk