Formand og sponsoransvarlig
Søren Østergaard
Tlf.: 23233722
Mail: soe@kr-vvs.dk

Turneringsansvarlig
Linda Kjerkegaard
Tlf. 40368480
Mail: linda@bjerre-koed.dk

Bestyrelsesmedlem og eventansvarlig
Anne Sofie Kørup Sørensen
Tlf. 21808818
Mail: annesofie-thomas@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og ungdoms/senioransvarlig
Louise Hillestrøm
Tlf. 29420822
Mail: lullo16@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og sekretær
Linda Hansen
Tlf. 24867057
Mail: linda_merete_hansen@hotmail.com

- - - - - - - - - - - - - - -

1. Suppleant
Hanne Rosenmaj
2. Suppleant
Ronni Nielsen

Revisorer - Allan Lauridsen
Revisorsuppleant - Ole Skov