År     Navn

2015 Annesofie og Thomas Sørensen
2014 Karen Skytt
2011 Peter Jacob Jensen
2010 Mette Pedersen       
2009 Anders Reuss
2008 Else Fisker Bang
2007 Anja Hurup Sørensen, Lene Andersen, Lisbeth Frost Nielsen
2006 John Vilhelmsen  
2005 Jane Østergaard  
2004 Rene Hillestrøm  
2003 Ole Skov  
2001 Linda Kjerkegaard  
2000 Susanne Hansen  
1999 Lars Brodersen  
1998 Ulla Nielsen  
1997 Ole Hansen  
1996 Asta Rasmussen  
1995 Kaj Justesen  
1994 John Lehmann  
1993 Svend Aage Nielsen  
1992 Hanne Pedersen  
1991 Jørgen Harfeld