HSR´S VISION OG MÅL

Vision

•HSR vil være kommunens bedste håndboldklub.
•HSR ønsker engagerede spillere og forældre.
•HSR ønsker veluddannede trænere og ledere.
•HSR ønsker en sund drift og god økonomi.
•HSR´S sportslige mål skal passe til de økonomiske mål.
•HSR ønsker at skabe rammer, der giver mulighed for trivsel samt sportslig og kammeratlig udvikling.
•HSR ønsker at fremme klubånd.

Målsætning

•HSR ønsker i fællesskabets ånd at nå så gode sportslige resultater som muligt.
•HSR ønsker via hvervekampagne på skolerne at forøge medlemstallet.
•HSR ønsker via målrettet indsats at blive mere synlig i lokalområdet.
•HSR ønsker at være samlingssted for unge mennesker.
•HSR ønsker at styrke sit image i forhold til omgivelserne i lokalområdet. •HSR ønsker at indlede den nye håndboldsæson med forældremøde.
•HSR vil være troværdige over for kommunen, sponsorerne og øvrige samarbejdspartnere i lokalområdet.

 Sidebillede